امروز: سه شنبه, 06 اسفند 1398 13:13
رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید:

شرايط انتخاب كارآموزي همراه با فرم هاي مربوطه

بخشنامه هاي آموزش

برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95

برنامه  امتحانات تيمسال اول 96-95

مراحل انتخاب درس پروژه

بسیج دانشجویی فرهنگی

اطلاعيه هاي امور مالي

انتخاب واحد از تاريخ 97/11/6 لغايت 97/11/11

 

حذف و اضافه از تاريخ 97/11/27 لغايت 97/12/02


شروع كلاسها 97/11/13 پايان كلاسها  98/03/23


شروع امتحانات پايان ترم از تاريخ 98/03/26 لغايت 98/04/05


اداره آموزش سما گناباد

اطلاعات تماس

خراسان رضوی - گناباد - دانشگاه آزاد اسلامی-جنب دانشکده مهندسی-آموزشکده فنی سما
تلفن:                        05157259810, 05157258610
فکس:                                            05157258610
پست الکترونیک:      info@gonabad-samacollege.ir