امروز: شنبه, 10 خرداد 1399 02:46
رنگ مورد نظر خود را انتخاب کنید:

شرايط انتخاب كارآموزي همراه با فرم هاي مربوطه

بخشنامه هاي آموزش

برنامه زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم 96-95

برنامه  امتحانات تيمسال اول 96-95

مراحل انتخاب درس پروژه

بسیج دانشجویی فرهنگی

اطلاعيه هاي امور مالي

 

 

                    ترم 2-99-98

 

زمان شروع انتخاب واحد 98/11/05
زمان پایان انتخاب واحد 98/11/10
شروع حذف و اضافه 98/11/26
پایان حذف و اضافه 98/12/01
تاریخ شروع ترم 98/11/12
تاریخ پایان ترم 99/03/22
شروع امتحانات 99/03/24
پایان امتحانات 98/04/05

 

 

اداره آموزش سما گناباد

اطلاعات تماس

خراسان رضوی - گناباد - دانشگاه آزاد اسلامی-جنب دانشکده مهندسی-آموزشکده فنی سما
تلفن:                        05157259810, 05157258610
فکس:                                            05157258610
پست الکترونیک:      info@gonabad-samacollege.ir